Тoп 10 на най-големите страни, производители на вино в света
Публикувано на 2018-07-29

(в хектолитри)

  1. Франция – 46 500 000 hl
  2. Италия – 44 000 000 hl
  3. Испания – 42 800 000 hl
  4. САЩ – 20 800 000 hl
  5. Аржентина – 13 230 000 hl
  6. Китай – 11 600 000 hl
  7. Австралия – 10 200 000 hl
  8. ЮАР – 8 850 000 hl
  9. Германия – 8 190 000 hl
  10. Португалия – 7 340 000 hl

(1 хектолитър е равен на 100 литра)

Източник: http://www.seriousrankings.com/top-10-wine-producing-countries/#more-107

Общото винопроизводство на България за 2015 г. възлиза на 1 188 471 хектолитра,  от които 1 049 797 хектолитра  представлява промишленото производство и 134 674 хектолитра извънпромишленото.

В сравнение с водещите винарски страни българското винопроизводство представлява: 2.5% от производството на Франция(1) и 16.2% от това на  Португалия(10).